Svitava – mise splněna!

Podařilo se a já tuto řeku prošel od pramene až k ústí do Svratky. I když to byla cesta namáhavá (víc jak dvě třetiny jsem šel po tvrdých površích), trošku jsem si mínění o řece poopravil. Je sice lidmi velmi používaná a přetvořená, ale najdou se u ní i místa, kde je radost pobýt a kde na vás tak prudce nedolehne civilizace. Díky za tu zkušenost, Svitavo!